เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์

We are a leading distributor for measuring and Testing Equipment

Equipments and Testing Machine

Q.R. Service and Calibration Co.,LTD.​

บริษัท  คิว. อาร์. เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม นอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานการรับรองห้องปฎิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 - 2548 ตามขอบข่าย

OUR BRANDS

ISO/IEC 17025 Accredit​

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์

Enter your text here

Enter your text here

News and Lab Activities​

บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด เป็นตัวแทนเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยประสบการณ์ยาวนามมากกว่า 20 ปี เราเชื่อมั่นว่า เราสามารถตอบโจทย์เรื่องงานทดสอบของท่านได้ทุกข้อ “นึกถึงเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบอุตสาหกรรมนึกถึง Quality Report”

We are a leading distributor for

measuring and Testing Equipment

Meet Our NEW!!! Equipments

and Testing Machine

Accredit Certify on April 2019  ( 2562 )​

1. Temperature Chamber.
2. Force Measuring System.
3. Measuring Microscope.
4. Vibration Tester Machine

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​